ویژه برنادلان
بهاریه ای از : ثریا ارشادفتح

بهاریه ای از : ثریا ارشادفتح

ثریا ارشادفتح بار دگر کرد، ید کردگار                      رخت نو بر کالبد روزگار کرد ز گل بوم زمین رنگ رنگ           پرده بر انداخت زهر گلعزار متن چمن...

-١٨(°C)
وزش باد (mph)
فشار (in)
محدوده دید (mi)
اشعه فرابنفش -
رطوبت (in)