ویژه برنادلان
فهمیدم که . . . . نفهمیدم. . .

فهمیدم که . . . . نفهمیدم. . .

  تدوین : م. سقیانی: (گرد آورنده :   سیمین یوسفی ) تجربیات ۲۰ سالۀ یک پزشک ، چقدر زیباست و به اندازۀ یک کتاب چند صد صفحه ای آموزنده است.         ...

پیشباز نوروز و بهار

پیشباز نوروز و بهار

امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ آخرین جلسه انجمن شعر و موسیقی بنیاد فرزانگان برنادلان همدان در سال ۹۷ با حضور جمع کثیری از اعضاء بنیاد تشکیل شد. و با ...