ویژه برنادلان
حضور جناب آقای مهندس نوری مدیریت محترم مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان در جمع ورزشکاران پیشکسوت بنیاد فرزانگان برنادلان همدان

حضور جناب آقای مهندس نوری مدیریت محترم مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان در جمع ورزشکاران پیشکسوت بنیاد فرزانگان برنادلان همدان

حضور جناب آقای مهندس نوری مدیریت محترم مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان در جمع ورزشکاران پیشکسوت بنیاد فرزانگان برنادلان همدان هیئت مدیره بنیاد فرزان...

همدان لطیف
٢٧(°C)
وزش باد ٩(mph)
فشار ٢۴.١٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۴.١٨(in)