ویژه برنادلان
آگهی فراخوان خاطره نویسی نوبت دوم

آگهی فراخوان خاطره نویسی نوبت دوم

 آگهی فراخوان خاطره نویسی نوبت دوم بدین وسیله به اطلاع اعضاء محترم بنیاد فرزانگان برنادلان همدان میرساند از آنجائیکه در نظر است باشگاه خبر نگاران سالم...

خاطره   ( تدوین : مریم رازانی )

خاطره ( تدوین : مریم رازانی )

                                                                خاطــره             سالمندی مقطع عجیبی از زندگی انسان است. خوابش کم می شود و شب هایش ب...

همدان تا قسمتی ابری
٢۴(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۴.٣١(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 8-Very High
رطوبت ٢۴.٣١(in)