سومین جلسه ارتباط فرهنگی بین مادر بزرگها و پدر بزرگها با نوه ها در مورخ ۵/۹/۹۸ در دفتر بنیاد فرزانگان باحضورکلیه سرپرستان انجمن مهدهای کودکان تحت پوشش بهزیستی با حضور خانم زارعی کارشناس امور توانبخشی بهزیستی استان تشکیل مقرر شد در مورد قصه گوئی ، و اجرای سرود توسط کودکان در مناسبت های فرهنگی سنتی مانند شب یلدا هماهنگی و برنامه ریزی شود . سپس خانم شهباز محمدی و خانم منوچهری  از بنیاد فرزانگان و خانم تمسکی و خانم گلابتونچی و خانم معیریان از مربیان انجمن مهدکودکهاو خانم اسدیان از مرکز توانبخشی حبیب ابن مظاهر در مورد موضوعات مذکور راهکار ارئه نمودند. در خاتمه آقای زمانی در موردمراسمی که قرار است بمناسبت شب چله در روز  پنجشنبه ۲۸ آذرماه جاری در سالن بیمارستان بهشتی برگزار شود توضیحاتی بیان داشتند.و نیز مقرر شد در هفته آینده خانم سوزنچی از بنیاد فرزانگان قصه گوئی در مهد کودک را اجرا نمایند.