اخیرا در اواخر مردادماه و اوایل شهریور ماه سال جاری نشست هم اندیشی در همدان و سنندج با اعضا بنیاد فرزانگان سنندج برگزار شد و همچنین جلسه ای با اعضا بنیاد فرزانگان لاهیجان در دفتر بنیاد فرزانگان همدان تشکیل شد.