حضور جناب آقای مهندس نوری مدیریت محترم مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان در جمع ورزشکاران پیشکسوت بنیاد فرزانگان برنادلان همدان

هیئت مدیره بنیاد فرزانگان برنادلان همدان از بذل توجه و همکاری جناب آقای مهندس نوری مدیریت محترم مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران همدان که موجبات تشویق و دلگرمی ورزشکاران پیش کسوت این بنیاد را فراهم نمودند کمال تشکر و قدر دانی را داشته وجهت ایشان و همکاران محترمشان آرزوی موفقیت داریم.