در راستای تعامل با نهاد ها و ارگانها ، و در پی دعوت قبلی بنیاد فرزانگان برنادلان همدان روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ماه ۹۸  جناب آقای الوند مدیرکل محترم بهزیستی استان همدان به اتفاق آقای حجت الاسلامی معاونت اداره کل بهمراه یکی از کارشناسان آن اداره کل به جلسه انجمن شعرو موسیقی بنیاد فرزانگان تشریف آوردند. واز نزدیک روند اجرای برنامه های ادبی را ملاحظه نمودند. ودر ادامه آقای الوند ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و آغاز سال ۱۳۹۸ خورشیدی درمورد حادثه طبیعی بارندگی اوایل سال جدید در چند استان کشورمطالبی بیان داشته ودر باره داشتن امید در زندگی و چگونگی تقویت آن و همچنین نحوه مثبت اندیشی مواردی را ارائه فرمودند.