تعامل با سایر بنیادهای فرزانگان

در اجرای ایجاد ارتباط و تعامل با سایر بنیاد های فرزانگان کشور و تبادل نظر و استفاده از تجربیات ، با هماهنگی قبلی جناب آقای شهرام رجبی به اتفاق سرکار خانم لیلا ملکی و سرکار خانم طاهره کاظمی از اعضاء هیئت مدیره بنیاد فرزانگان شهرستان ابهر از استان زنجان امروز صبح چهارشنبه ۲مرداد ماه سال ۹۸ به استان همدان تشریف آورده ودر دفتر بنیاد فرزانگان برنادلان همدان حاضر و در خصوص موارد مختلف بحث و گفتگو و مبادله تجربیات نمودند.