پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند         بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند

 سالمند یا پیشکسوت: شخصی که  با موهای سفید و عصا و سمعک  در پارکها مشغول روزنامه خواندن یا گذران اوقات فراغت میباشد و ممکن است لابلای صفحات روزنامه اش ، دفترچه بیمه یا نتایج آزمایشات هم یافت شود؛ نتایجی که میگویند شیرینی ِ قند ِ شخصیتشان در قند خونشان رسوخ کرده و وابسته شده اند به سرنگ های انسولینی که این روزها نایاب شده ، و یا نمک روزهای جوانیشان در خونشان ته نشین شده و قلبشان برای به  حرکت درآوردن این نمکهای خونی، بیشتر کار میکند و فشار خون و بزرگی قلب را برایشان به ارمغان آورده است .
از صعودهای نرفته  و ورزشهای نکرده جوانی ، زانودرد و کمر درد برای پدربزرگ مانده ،و برای اینکه پدربزرگ تنها نباشد ، که وفای قدیم میطلبد این همراهی را، مادربزرگ هم به یادگار کارهای طاقت فرسا و آب حوض و چشمه و بچه پرورش دادنهای بسیار ،  با آرترزو و پوکی استخوان ، مانوس شده اند.


طبق نظر سازمان بهداشت جهانی سالمندی به سه دسته تقسیم میشود که شامل سالمند جوان (سنین ۶۰ تا۷۴ سالگی)سالمند :(۷۴تا ۹۰ سالگی) وسالمند پیر(۹۰سالگی به بالا)

باتوجه به روند سالخوردگی جمعیت در ایران  ، پرداختن به مسئله سالمندی چندسالی است در مجامع علمی و  دانشگاهی مطرح شده و گرایش هایی درخور این مقوله ، نظیر طب سالمندی ،پرستاری سالمندی و… ایجاد شده اند ،که هدفشان بهبود کیفیت زندگی سالمند و در نگاه کلی تر جامعه ایست که طی سالیان آینده شمار قابل توجهی از افرادش سالمند هستند ، میباشد. اما صرفاً ایجاد چند رشته دانشگاهی به حل و پرداختن  مشکلات این دوره از زندگی ، کافی نیست و نیازمند پرداختن در سطوح گسترده تری نظیر خدمات شهری ، خدمات رفاهی ، خدمات بازنشستگی ، سیستم حمایتی گسترده ، پرداختهای منظم بیمه ای و درمانی و… میباشد .
 اهمیت نقش سالمند در فرهنگ و تمدن ایرانی بقدری عمیق است که در بناهای قدیمی ، شاهد منطقه ای از منزل به نام پیر نشین هستیم که نشان از تخصیص مکان و
ارزشی ویژه برای بزرگ خانواده  میباشد  که متاسفانه درعصر جدید شاهد کمرنگ شدن این نگاه میباشیم  که منجر به کاهش کیفیت زندگی این عزیزان میباشد . در این راستا و با نظر به تکریم جایگاه سالمندان و توجه به این نکته که استان همدان چهارمین استان سالمند کشور میباشد ، بیمارستان بعثت همدان در هفته سالمند اقدام به عیادت و دلجویی از سالمندان بستری در این مرکز نمود و با اهدای شاخه ای گل از وجود ِ ارجمندشان قدرانی کرد .از دیگر اقدامات این مرکز برگزاری کلاس های آموزش همگانی با موضوع بهداشت سالمندی  به همراهان بیمار و مراجعه به مرکز سالمندان یاس سفید  و اجرای برنامه غربالگری فشار خون و قند خون عزیزان سالمند توسط جمعی از پرستاران  و مدیران بیمارستان بعثت بود  . از جمله عواملی که میتوان مسبب مهجور ماندن  سالمند در خانواده و نسل جوان برشمرد ، وجود شکاف عمیق بین نسل جدید و قدیم میباشد ، که بمنظور نشان دادن اهمیت این شکاف و توجه بیشتر به این مقوله  ، واحد آموزش به بیمار این مرکز  اقدام به برگزاری جلسات قصه گویی مادربزرگ _نوه  نمود .به این صورت که از حضورمادربزرگان خوش بیان جهت قصه گویی به اطفال بستری در بخش هماتولوژی بعثت بهره برد و با این کار هرچند کوچک سعی در برقراری رابطه موثرتر بین نسل قدیم و جدید داشت .