” بانوی اردیبهشت ”    گرد آوری : طاهره آب چشمه

                               *سفر ما با یکدیگر بسیار کوتاه است*

گاهی یک حرفایی در عین سادگی آغشته به علم ، ادب ، عقل ، حتی عشق هستند

خانم جوانی در اتوبوس نشسته بود . در ایستگاه بعدی خانمی مسن با ترش رویی و سروصدا وارد اتوبوس شد و کنار او نشست و خود را به همراه کیفهایش با فشار و زور بر روی صندلی نشاند .

 شخصی که در طرف دیگر خانم جوان نشسته بود از این موضوع ناراحت شد و از او پرسید که چرا حرفی نمیزند و چیزی نمیگوید ؟

خانم جوان با لبخندی پاسخ داد :

 لزومی ندارد برای موضوعات ناچیز خشمگین شد و بحث کرد ،

 *سفر ما با یکدیگر بسیار کوتاه است*

 من در ایستگاه بعدی پیاده میشوم .

 این جواب ارزش این را دارد که با حروف طلایی نوشته شود .

 * لزومی ندارد برای موضوعات ناچیز بحث کرد ، سفر ما با یکدیگر بسیار کوتاه است*

 اگر تک تک ما این موضوع را درک میکردیم که وقت ما بسیار کم است ، آنوقت متوجه میشدیم که پرخاشگری ، بحث و جدلهای بی نتیجه ، نبخشیدن دیگران ، ناراضی بودن و عیب جویی کردن تلف کردن وقت و انرژی است .

 آیا کسی قلب شما را شکسته است ؟

*آرام باشید ، سفر بسیار کوتاه است.*

آیا کسی خشم شما را برانگیخته است ؟

*آرام باشید ، ببخشید ، سفر بسیار کوتاه است .*

آیا کسی به شما خیانت کرده ، زور گویی کرده ، شما را فریب داده یا تحقیرتان کرده است ؟

 *آرام باشید ، ببخشید ، سفر بسیار کوتاه است .*

 هرمشکلی که دیگران برایمان ایجاد میکنند ، بخاطر داشته باشیم که:

 *سفر ما با یکدیگر بسیار کوتاه است*

 هیچکس طول این سفر را نمیداند . هیچکس نمیداند ایستگاه او چه زمانی خواهد بود . *سفر ما با یکدیگر بسیار کوتاه است .*

 بیایید دوستان و خانواده را دوست بداریم ، با احترام و مهربان باشیم و یکدیگر را ببخشیم . بیایید زندگیهایمان را با قدردانی و خوشبختی پر کنیم .

 ما حتی نمی‌دانیم فردا چه خواهد شد. نهایتا اینکه:

* سفر ما با یکدیگر بسیار کوتاه است *

زندگی شاد است غمگینش مکن  

                                با غم بیهوده سنگینش مکن

“سفر مابا یکدیگر بسیار کوتاه است” جمله ای نغز وبسیار کاربردی. وقتی به پشت سر نگاه می کنیم. می بینیم عمری که سپری شده ،آنی بوده است!! انگار نه انگار ۲۰،۳۰،۴۰، ۵۰،۶۰ و. . . سال از عمرمان گذشته است. زندگی ما بسیار کوتاه است.

زندگی کوتاست ،پر از لحظه ها …باهم بودن … باید گذشت…کوتاست باهم بودن ما…

بیدار شو ای دل که جهان می‌گذرد

وین مایۀ عمر رایگان میگذرد

در منزل تن مخسب و غافل منشین

کز منزل عمر کاروان میگذرد

مولانا :  رباعی شماره۵۹۳