جواد زندیان

 

ﺑﺴﻢ رب‌اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ

 بنیاد فرزانگان برنادلان همدان شهادت سردار محبوب، شجاع و مُدَبّرحاج قاسم سلیمانی و شماری از همرزمانش که در راه عشق به وطن و مبارزه با شروران ضد بشر می  کوشیدند، به ملت شریف ایران عرض تبریک و تسلیت دارد. . خون این سردار افتخارآفرین، الهام‌بخش مقاومت در برابر ظلم در سراسر جهان اسلام خواهد بود.

 سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شهادت سردار سلیمانی چنین نوشته است.

رحیل سلیمانی به مانند رحلت مردستان های بزرگ تاریخ است، پهلوانان نادره ایران، آنانکه مردمان خواه ناخواه مرهون ایشانند.

رحیل سلیمانی اگر چه به سنت تاریخ به برآمدن صدها قاسم صادق دلاور منجر خواهد شد اما جای خالی اش باقی خواهد ماند.

 از صبح یک نجوا، فقط یک نجوا در سرم می چرخد همان غزل ۵۴ خواجه شیراز است:

ز گریه مردم چشمم ، نشسته در خون است

                               ببین که در طلبت، حال مردمان چون است

از آن دمی که زچشمم برفت رود عزیز

                                 کنار دامن من همچو رود جیحون است

********

سوگ نامه شهادت سردار سلیمانی ، سرودۀ : جواد زندیان

سفر آخر تو شام سبکباری شد

                     درچنان خواب گران غایت بیداری شد

عشق را عرصه پرواز تو معنا میکرد

                            تا به معراج خدا شیوۀ رفتاری شد

ازکدامین قدحی بود به پیمانۀ تو

                      که چنین مستی تو آخر هوشیاری شد

شفقی کرد تجلی به زمان وقتی که

                      سرخی خون تو در نور فلق ساری شد

جوشش دیگری از خون سیاووشیِ تو

                         درشهادت به جهان منشأ آثاری شد

لحظه وصل ازآن مهبط نورانی تو

                        به زمین زمزم دیگر بوطن جاری شد

اشک غم از رخ خورشید چکید آدینه

                  گفت دوشینه چه رعدی زد ورگباری شد

که سلیمانی ما گشت به خونش غلطان

                خویش دروصل وجهان غرق عزاداری شد

جز شهادت نبود خلعت سردار ،”صبا”

                                 نائل مرتبتِ میر وعلمداری شد

قاسم حق بوطن جاه سلیمانی داشت

                         خون اومکتبی از درس فداکاری شد