مراسم تجلیل و قدردانی از شاعران

در جلسه انجمن شعر و موسیقی بنیاد فرزانگان برنادلان همدان پنجشنبه مورخ ۲۹/۱/۹۸طی مراسمی  از شاعران عضو انجمن تقدیر و تشکر بعمل آمد.