امروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷جهت نودمین سال تولد آقای مهندس دشتی پور ازاعضاء بنیاد فرزانگان برنادلان همدان در سالن ورزشی کارگران همدان جشنی برگزار شد . در این مراسم که جمعی از آقایان ورزشکاربنیادفرزانگان  حضورداشتند ضمن عرض تبریک تولدایشان از چندین سال فعالیت ورزشی آقای دشتی پور تقدیروتشکر بعمل آمد.

توضیح اینکه جناب آقای دشتی پور ازفعالان ورزشی و قهرمانان سالهای دورتنیس روی میزایران بوده ودر این رابطه مقاماتی در سطح کشوری کسب نموده اند. همچنین در زمینه فنی و شغلی سالها در شرکت ملی نفت ایران در سمت های مختلف کارشناسی خدمات شایانی به میهن ارائه داشتند.