بمناسبت چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب در دهه فجر با همکاری سازمان فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی شهرداری همدان  روز چهاردهم بهمن مسابقات ورزشی بانوان پیشکسوت وروز پانزدهم بهمن ماه مسابقات ورزشی آقایان پیشکسوت در سالن مجتمع فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی شهرداری همدان در رشته های دارت ، بهکاپ ، هفت سنگ ، فریزبی ،پرتاب توپ در حلقه بسکتبال ، بین حدود سی وپنج تن از ورزشکاران تیم های بنیاد فرزانگان و کانون بازنشستگان فرهنگی برگزار شد.

در بخش بانوان :

سرکار خانم سوزنچی وسرکار خانم سهلیان از بنیاد فرزانگان مقام کسب نمودند.

ودر بخش آقایان :

آقایان اردشیر گودرزی اول ،  غلامرضا رضائی مقدم سوم و حجت فرح بر چهارم از تیم بنیاد فرزانگان مقام کسب نمودند.

در خاتمه گزارش  هیئت مدیره بنیاد فرزانگان همدان از جناب آقای  پیام حیدری مدیریت محترم مجتمع فرهنگی ورزشی شهرداری همدان واقع در مهدیه تشکر و قدر دانی مینماید .