بمناسبت هفتۀ سالمند عصر روزیکشنبه مورخ ۳۱/۶/۹۸ در سالن باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران همدان با آقای محمود محسنی  از پیشکسوتان ورزش استان ورئیس هئیت مدیره بنیاد فرزانگان برنادلان همدان از سوی سازمان صدا و سیمای مرکز همدان مصاحبه ای بعمل آمد.

و ایشان بدلیل فعالیتهای ورزشی و اجتماعی در طول سالیان متمادی بخصوص حال در سنین سالمندی به عنوان سالمند نمونه استان از طرف سازمان بهزیستی استان همدان انتخاب و معرفی شدند.

گزارشگر صدا و سیما رمز سلامتی و شادابی را از ایشان پرسیدند که در جواب سه آیتم رمز سلامتی را در سن ۸۲ سالگی بدین شرح اعلام داشتند:

ورزش ، تغذیه مناسب   و دورهمی  عنوان نمودند.

در ادامه این گزارش به اتفاق بازیکنان پیشکسوت والیبال توسط مسئول روابط عمومی بنیاد فرزانگان آقای علی زمانی اشعاری در موردشخصیت  حضرت علی(ع) به صورت دکلمه اجرا شد.