هفته منابع طبیعی   تدوین : ذوالفقاری مدیر وب سایت، کارشناس منابع طبیعی

هفته منابع طبیعی که همه ساله از ۱۵ اسفند ماه لغایت۲۱ اسفند ، چندین سال است که در کشور برگزار میگردد به مسائل مربوط به درختکاری و ایجاد فضای سبز ، آبخیزداری، آبخوانداری، احیاء و اصلاح مراتع وفعالیتهائی از این دست پرداخته و ضمن اطلاع رسانی و آموزش منابع طبیعی ، حفظ و ایجاد فضای سبز را برای اقشار مختلف جامعه تبلیغ و تشویق می نماید.

موضوع غرس نهال و ایجاد فضای سبز خصوصی و عمومی در ایران از سابقه بسیار کهنی برخوردار بوده و حتی به چند صد سال قبل از اسلام برمیگردد.به طوریکه در میان ایرانیان امری پسندیده و مقدس شمرده می شده است .

در این هفته با مدیریت اداره کل منابع طبیعی و ادارات منابع طبیعی شهرستانها و سایر ادارات و سازمانها و دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی ، مردم و تشکل های مردم نهاددر زمینه مسائل زیست محیطی در انجام این امر پسندیده  همسو شده وبا انتخاب محل هائی بصورت گروهی اقدام با عملیات درختکاری می نمایند.همچنین هزاران اصله نهال بصورت رایگان بین مردم توذیع می شود.

همچنین گروهی از کارشناسان منابع طبیعی به مدارس ابتدائی تا دبیرستان مراجعه و کلاسهای آموزشی منابع طبیعی برگزار نموده و موضوع درخت و درختکاری و نحوه غرس نهال و مراقبتهای پس از آن را به کودکان تا جوانان آموزش داده تا در آینده به حافظان منابع طبیعی افزوده شوند.

شروع این هفته در روزچهارشنبه ۱۵ اسفند در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان در سالن همایشها آغاز شد.ابتدا آقای مهندس خزائی مدیرکل منابع طبیعی استان  در مورد مسائل مربوط به منابع طبیعی و نحوه گسترش و توسعه آن نه تنها بوسیله دو لت بلکه با عزم ملی و همکاری مردم خصوصاً تشکل های مردم نهاد مطالبی را عنوان نمودند.

 

در ادامه آقای دکتر اسدی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در باره فواید درختکاری و ایجاد فضای سبز مطالبی مطرح و خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر صدا و سیما در جهت معرفی بیشتر منابع طبیعی برای مردم بصورت روزانه تا رسیدن به معارف عمومی که از خواسته های رهبری میباشد. پرداختند.

در طول برنامه گروهی از دانش آموزان دختر سرود هائی در باره فواید فضای سبز اجرا نمودند