پیوند ، طرحی برای گسترش ارتباط بین نسلی

جلسه هم اندیشی طراحی برنامه ” پیوند ” با حضور مدیرکل ، مدیران و اعضاء بنیاد فرزانگان برنادل و کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مدیرکل بهزیستی در این جلسه با اشاره به فلسفه ایجاد بنیاد فرزانگان و کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک گفت : کار اصلی مهدهای کودک جامعه پذیری کودکان است تا آموزش و تربیت صرف، و این جامعه پذیری متناسب با فرهنگ کشور و استان ما خواهد بود .

حمیدرضا الوند افزود: با پیچیدگی جوامع ، افزایش مشغله های زندگی و گسترش فضای مجازی ، متاسفانه ارتباط بین نسلی کاهش یافته است لذا در صددیم با همکاری بنیاد فرزانگان و مهد ها گامی در جهت گسترش ارتباطات بین نسلی برداریم .

الوند گفت: عملکرد مناسب بنیاد فرزانگان و کانون مهدهای استان می تواند بعنوان نقطه قوتی در جهت تهیه برنامه عملیاتی مناسب باشد و این برنامه شامل فعالیت ها و اقدامات اجرایی با بهره گیری از پتانسیل های هر دو مجموعه باشد .

وی خاطر نشان کرد: همه در کانون مهدها و هم در بنیاد فرزانگان برنامه هایی جهت غنی سازی اوقات فراغت و ساعات حضور کودکان مهدها و اعضاء بنیاد اجرا می شود که با اندکی تأمل و بازنگری بسیاری از این برنامه ها را در مهدهای کودک اجرایی نمود تا ضمن تقویت ارتباطات اجتماعی زمینه انتقال تجارب بزرگسالان به کودکان فراهم شود .

مدیرکل بهزیستی استان گفت: این برنامه که با عنوان “پیوند” اجرا خواهد شد می تواند به آشناکردن کودکان با آداب و سنن کشور و استان و انتقال مفاهیم ملی و مذهبی کمک نماید.

بزگرفته از سایت بهزیستی استان همدان