کلاس آموزش سرود

یکشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ چهارمین جلسه کلاس آموزش سرود با سرپرستی ومربیگری استاد کریمیان در دفتر بنیادفرزانگان برنادلان همدان تشکیل و سرود ای ایران از سروده های حسین گل گلاب با گروه تمرین شد.