تقدیر از هیئت مدیره بنیاد فرزانگان همدان

مدیر کل محترم اداره کل بهزیستی استان همدان جناب آقای الوند طی حکم ابلاغی شماره ۱۱۷۲۹/۹۸/۹۳۹ مورخ۱۹/۵/۹۸ بمناسبت ۲۲ مردادماه روز ملی تشکلهای مردم نهاد و مشارکتهای اجتماعی و بدلیل تلاشهای فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی  ،این بنیاد را مورد تقدیر و تشکر قراردادند.

متقابلاًهیئت مدیره بنیاد فرزانگان همدان از لطف و عنایت ایشان سپاسگزاری مینماید.