ای دل فضای کون و مکان جای زیست نیست

                                بیرون شو از جهان که جهان جای زیست نیست

جانان به صد هزار زبان می زنند صلا

                                        کاین تنگنای عالم جان، جای زیست نیست

(مفتون) بنای خاک بر آب است ،گفتمت

                                       ای خاک روی آب روان جای زیست نیست

                                     “هوالباقی”

                                        به نام خداوند رحـمان ورحیـم

بانهایت تاسف و تاثر مطلع شدیم همسر گرامی جناب آقای امیر مفتون ریاست محترم انجمن ادبی همدانی های مقیم تهران زنده یاد سرکار خانم بشارت شجاعی (سیمین) در تهران به دیار حق شتافته و روح پر فتوح ایشان به سوی معبود پرکشیدند.

لذا بدین وسیله این فقدان عظیم رابه خانواده های محترم  مسرور، شجاعی ، مفتون وسایر خانواده های وابسته خصوصاً  جناب آقای امیر مفتون فرزند خلف پیر دیر و شاعر نامی شهرمان زنده یاد مفتون کیریایی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبائی آرزومندیم.

مارا در غم خود شریک بدانید:      

                                                 اعضاء و هیئت مدیره بنیاد فرزانگان ، برنادلان همدان