مسابقات ورزشی

والیبال ، تنیس روی میز ، شطرنج ، دارت ، طناب کشی در مناسبتهای مخصوص انجام میشود

بایگانی‌های مسابقات ورزشی - بنیاد فرزانگان برنادلان همدان