کلاس آموزش سرود

کلاس آموزش سرود یکشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ چهارمین جلسه کلاس آموزش سرود با سرپرستی ومربیگری استاد کریمیان در دفتر بنیادفرزانگان برنادلان همدان تشکیل و سر...

بایگانی‌های اجتماعی - بنیاد فرزانگان برنادلان همدان