September 22,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شهر من ” همدان ” سرودۀ : جواد زندیان

جواد زندیان شهر من ای از گهر مفروش من                                           ای به میهن مام زَرّین پوش من میرسد  آوازت  از  اسلاف  ماد             ...

بایگانی‌های فرهنگ و ادبیات فارسی - بنیاد فرزانگان برنادلان همدان