شعرخوانی به گویش همدانی استاد شریفی امینا در دبیرستان قدیمی ابن سینای همدان

شعرخوانی به گویش همدانی استاد شریفی امینا در دبیرستان قدیمی ابن سینای همدان

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 360
  • ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
دریافت